Bližnímu ku pomoci, obci ku cti.

Hasiči informují a prevence

KOMÍNY - obrázek

KOMÍNY - obrázek

BALONKY ŠTĚSTÍ - obrázek

BALONKY ŠTĚSTÍ - obrázek

V pátek 5.4. nás navštívily na naší hasičské zbrojnice děti, které se účastnily akce Andersenova noc v místní knihovně. Děti se dověděly co hasiči dělají, co vše nosí při zásahu, čím k požáru jezdí a jak se jim dovolají. Nejzábavnější však pro děti bylo, když si hrály na doktory a zraněné a mohly využít vakuové dlahy, použít dýchací přístroj, vyzkoušet si helmu, dorozumívat se přes vysílačky a projed se hasičským autem.
011.JPG
017.JPG
011.JPG
019.JPG
021.JPG
022.JPG
023.JPG
029.JPG
031.JPG
035.JPG
039.JPG
13315776_600423630116966_250178059362177463_n.jpg
V pátek 27.5.2016 jsme se zúčastnili dětského dne v mateřské školce v Bělkovicích, kde mohli děti i dospělý shlédnout naší techniku, vybavení a také se dozvěděli, k čemu všemu si nás mohou zavolat. Děti si také mohly vyzkoušet helmy a zásahový oblek.
RADY OBYVATELSTVU
Jak volat na tísňovou linku

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR,
155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR.
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Kdy volat hasiče:
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Evropská tísňová linka 112

· Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
· V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
· Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
· Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
· Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
· Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
· V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
1
IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one