Bližnímu ku pomoci, obci ku cti.

Akustické signály sirén

V České republice v dnešní době platí pouze tři druhy akustických signálů vyhlašovaných pomocí sirén a z toho pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva - VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

Dalšími signály jsou ZKOUŠKA SIRÉN a POŽÁRNÍ POPLACH


V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 5 000 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

 

vystraha.mp3  974.81kBSignál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění vždy následuje tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná a sděleny základní pokyny. Důvodem zavedení jednoho varovného signálu je fakt, že jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu byly pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné.

zkouska-siren.mp3  150.53kBPro zkoušku sirén se používá tzv. "Zkušební tón" vyhlašovaný pravidelně každou první středu v měsíci v Olomouckém kraji v 12:10. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

pozar-poplach.mp3  87.35kB

Je vyhlašován za účelem svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka , 25 vteřin trvalý tón) a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ“, ,,HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty. 


 


IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one