Bližnímu ku pomoci, obci ku cti.
Jednotka SDH obce Bělkovice - Lašťany je zařazena v kategorii JPO V. Vzhledem ke své vybavenosti je v poplachovém plánu Olomouckého kraje zařazena i mimo území svého zřizovatele.
IMG_0412.JPG
V pátek 25.5.2018 se naše jednotka účastnila dětského dne v místní mateřské školce.
Dětem předvedli uhašení domečku, výbavu a výstroj zásahového vozidla a nakonec pěnu.
03eh1ksb7g_1200.jpg
ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU

3. MÍSTO

Jednotka SDH obce Bělkovice – Lašťany
15826007_714173108742017_2957831426124221019_n.jpg
Ve čtvrtek 5.1.2017 provedla na žádost starosty obce naše jednotka zalití zamrzlé plochy rybníku v Lašťanech.
DSC_0020.JPG
Olomoucký kraj pravidelně podporuje jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a přispívá jim na zajištění akceschopnosti. Jednotka SDH obce Bělkovice – Lašťany se i letos ucházela o získání krajské dotace. V tomto roce se naší obci podařilo získat dotaci ve výši 14000,- Kč.
Prioritou Olomouckého kraje pro tento rok byla oblast spojení. Dotace byla směrována na doplnění počtu radiostanic, obměnu akumulátorů stávajících radiostanic a nákup výjezdového tabletu. Jednotky požární ochrany využívají vlastní celostátní radiovou síť skládající se s přenosných, vozidlových a základnových radiostanic. Síť tak umožňuje okamžité spojení mezi zasahujícími hasiči, vozidly i s operačním střediskem.
Výjezdový tablet se systémem GINA je další prvek umožňující rychlý zásah hasičů. GINA slouží k obousměrné datové komunikaci mezi jednotkami a operačním střediskem. Při výjezdu se v systému zobrazí místo zásahu na mapě, během jízdy jsou vidět společně zasahující jednotky a obě tyto informace se mohou kdykoli aktualizovat. Operační středisko získává z tabletu polohu vozidla a kódy typické činnosti. Zobrazení místa zásahu je výhodný především v obcích, kde nejsou ulice a je těžké vysvětlit, kde se místo zásahu nachází. Dotace Olomouckého kraje opět pomohla ke zvýšení akceschopnosti jednotky SDH naší obce.
163.jpg
Od 26.8.-28.8.2016 se konalo Mistrovství České republiky v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů v Brně.
Firma Ivacar Ivančice nás požádala o vystavení našeho dopravního automobilu Iveco.
12961575_10204547573364382_33850595048265461_n.jpg
V sobotu 9.4.2016 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o spadený strom přes cestu v Bělkovském údolí.
002.JPG
V úterý 4.11.2014 jsme měli na hasičské zbrojnici velmi příjemnou návštěvu členek z místního senior klubu.
V roce 2013 neprošel dopravní automobil Avia Furgon naší jednotky technickou kontrolou z důvodu závad na karoserii. Jednalo se o častá vyhnilá místa a odpadávající části karoserie. Členové jednotky zajistili vyvaření všech částí, které ještě bylo možné vyvařit. Vozidlo pak následně prošlo technickou kontrolou, ale při opravě se potvrdilo, že stav karoserie je dále neudržitelný. Při přípravě rozpočtu na rok 2014 proto obec v rozpočtu pamatovala na částku pro nákup jiného dopravního automobilu. Obci se podařilo na tento nákup rovněž získat dotaci 120 000,- Kč od Olomouckého kraje. Členové jednotky začli pracovat na nákupu vozidla. Bylo potřeba definovat naše požadavky, ověřit legislativní a technické požadavky, provést průzkum trhu a zjistit cenovou hladinu pro přípravu výběrového řízení na nákup vozidla. Po půlroční práci a posouzení všech možností, došli členové jednotky k názoru, že bude nejhospodárnější a technicky nejvhodnější zakoupit nový dopravní automobil jako jednu zakázku včetně požární vestavby. Oproti původní variantě nákupu ojetého vozidla a nákupu nové vestavby bude možné déle využívat prostředky vložené do přestavby díky delší životnosti podvozku. Rada obce vyhověla tomuto návrhu velitele jendotky SDH obce a navrhla zastupitelstvu navýšení rozpočtu na nákup vozidla. Ve čtvrtek 19. června zastupitelstvo obce navýšení schválilo. Obec v blízké době vypíše výběrové řízení na pořízení nového dopravního automobilu.

Ve středu 6.června, naše jednotka vyjela do místní mateřské školky.Dětem ukázali reálné uhašení požáru, oblečení co hasiči nosí při požáru a veškeré vybavení naší cisterny.Dětem se moc líbilo, když si mohly vyzkoušet zásahoví oblek, helmu i pro ně těžký dýchací přístroj.Názorná ukázka ošetření zraněného, vyvolala takoví zájem, že si všechny děti chtěly také vyzkoušet krční límec a upevnění na páteřní desku.Jako poděkování si pro nás děti připravily krásnou básničku o hasičích.

131.JPG
132.JPG
133.JPG
V pátek 1.června na den dětí naše jednotka vyjela k místní škole v Lašťanech, kde na ně netrpělivě čekalo 25 dětí z družiny.Děti plnily na stanovištích určené úkoly jako komunikaci vysílačkami, lezení po lanu, ošetřování zraněných a mezi nejzajímavější pro děti bylo vyzkoušení dýchacího přístroje i s helmou.Děti dostaly na památku každý svůj HASIČSKÝ PRŮKAZ a magnetky na ledničku.
P6010008.JPG
P6010025.JPG
P6010046.JPG
1
IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one