Bližnímu ku pomoci, obci ku cti.
V sobotu 3.12.2015 se na naši valné hromadě u Dočkalů předávala vyznamenání.

Čestné uznání OSH obdrželi Jiří Zdařil a Jan Hynek.
Ocenění za zásluhy obdrželi Vladimír Sznajder a Jaroslav Látal.
20161203_185402_Burst07.jpg
20161203_185502_Burst05.jpg
Dne 10.3.2014 se naši členové výboru SDH účastnili zasedání zastupitelstva naší obce.
Při této příležitosti jsme předali našemu starostovi obce Davidu Berkovi Čestné uznání OSH, místostarostovi Václavu Zrůstkovi a řediteli ZŠ Lubomíru Sklenářovi čestné uznání SDH.
Mnohokrát děkujeme za spolupráci.
004.jpg
007.jpg
V sobotu 10.12.2011 na naší valné hromadě byly oceněno pět našich členů vyznamenáním Za Příkladnou Práci.
Věra Stanislavová
Stanislava Obšilová
Vladimír Sznajder
Jaroslav Látal
František Herold
020.JPG
022.JPG
023.JPG
Bratr Jan Balut - obrázek

Bratr Jan Balut - obrázek

Na Výroční valné hromadě 8.12.2007 bylo udělena panu Janu  Balutovi MEDAILE-ZA MIMOŘÁDNÉ ZÁSLUHY.

Pan Jan Balut byl členem SDH Bělkovice-Lašťany od roku 1949.
Během své činnosti zastával řadu funkcí, komisaře účtu, osvětového referenta, revizora, strojníka.Byl dlouholetým starostou SDH Bělkovice-Lašťany, poprvé v letech 1967-1983, a podruhé od roku 1988-1999.
Tuto funkci vykonával svědomitě a SDH pod jeho vedením získala na vážnosti nejen v obci.
Jako starosta se účastnil různých jednání tehdejšího Svazu požární ochrany.
Funkce starosty se v roce1999 vzdal ze zdravotních důvodů,ale i nadále se účastnil společenských akcí pořádaných SDH Bělkovice-Lašťany.
Svým přístupem a dobrovolnou prací je vzorem pro mladší generace.(Výbor SDH Bělkovice-Lašťany)
Na Výroční valné hromadě 8.12.2007 jsme udělili medaile svatého Floriána:
Sestře Miloslavě Sznajderové
Sestře Květě Šmídové
Sestře Drahomíře Heroldové
Sestře Marii Balutové
Bratru Janu Spáčilovi
Bratru Svatoplukovi Zeiskovi
SESTRA MARIE BALUTOVÁ - obrázek

SESTRA MARIE BALUTOVÁ - obrázek

Ve středu 12.května bylo na zámku v Přibyslavi uděleno Marii Balutové nejvyšší vyznamenání Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska TITUL - ZASLOUŽILÝ HASIČ.

Paní Marie Balutová je členem sboru Bělkovice-Lašťany od roku 1950, kdy jí bylo 19.let.
Dlouho cvičila za družstvo žen a v roce 1964 začala vést kroužek mladých hasičů, se kterými dosáhla velmi dobrých výsledků i na krajských soutěžích.
Od roku 1982 byla členkou Výboru mládeže v Bělkovicích-Lašťanech a následovala funkce vedoucí Výboru pro Olomoucký okrsek.Tuto funkci vykonávala do roku 1996.Od tohoto roku vychovávala nové vedoucí a v roce 2000 funkci Vedoucí mládeže ukončila a předala mladší kolegyni.
Paní Marie Balutová zasvětila celý svůj život SDH Bělkovice-Lašťany a svou obětavou a dobrovolnou prací je vzorem pro nás všechny a za to jí patří velké poděkování.(Výbor SDH Bělkovice-Lašťany)
 

 

 

IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one