Bližnímu ku pomoci, obci ku cti.
RADY OBYVATELSTVU
Jak volat na tísňovou linku

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR,
155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR.
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Kdy volat hasiče:
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Evropská tísňová linka 112

· Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
· V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
· Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
· Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
· Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
· Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
· V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
Spolek dobrovolných hasičů v Lašťanech byl založen v roce 1894. Podnět k tomu dal na setkání lašťanských rodáků jednoho nedělního odpoledne začátkem března v hostinci Floriana Klobouka, lesník František Skoupí.Hned příští neděli byla svolána valná hromada a na ní zvolen přípravný výbor v čele s lašťanským učitelem Antonínem Krmelou. Za činné členy se přihlásilo 26 občanů, za přispívající pak 47 občanů. Největším problémem bylo obstarání finančních prostředků na nákup hasícího zařízení. Byla zorganizována veřejná dobrovolná sbírka, která do konce roku vynesla 705zl.88kr. Přispěl do ní dokonce i císař František Josef částkou 50zl. a kníže Jan z Lichtenštejna částkou 100zl. Prvním předsedou se stal František Skoupí, místopředsedou Jakub Černý, jednatelem Antonín Krmela, pokladníkem starosta obce Josef Nasvetter, velitelem František Henar, zástupcem velitele Alois Černošek a zbrojmistrem Karel Čtvrtlík.
51538833_1189645267861463_1797290577532813312_o.jpg
V neděli 3.2.2019 byla naše jednotka vyslána ke spadeným stromům.
IMG_20190126_115022.jpg
V sobotu 26.1.2019 se naše tři družstva vydala na zimní halovou soutěž do kulturního domu v Těšeticích pod názvem "Ratajsky soke"
Jde o soutěž v uzlování družstev i jednotlivců, kde děti musí uvázat zkracovací uzel, plochou spojku, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici.
Kvůli chřipkové epidemii jsme naše družstva obohatily vypůjčením Míši Wildungové z SDH Trusovice a Katky a Tadeáše ze Štarnova. kteří také kvůli nemoci nemohli sestavit svá družstva.

Letošního ročníku se účastnilo 10 družstev mladších žáků a 11 družstev starších žáků.
Mladších jednotlivců se nahlásilo 20 dětí a ve starších jednotlivcích 23 dětí.

Naše družstvo mladších obsadilo pěkné šesté místo.
Mezi jednotlivci se předvedl Matyáš Valihrach a obsadil čtvrté místo a Jakub Stanislav páté místo.

Družstvo starších žáků A se umístilo na parádním druhém místě a družstvo B na sedmém místě.
Mezi jednotlivci, nám laťku drží vysoko Karolína Tošovská, která obsadila parádní druhé místo a Veronika Zdařilová čtvrté místo.

Organizátoři připravili v pekle i promítání pohádek pro děti a kupodivu i dospělí se koukali.
Děkujeme za pěknou soutěž a dětem děkujeme za další pěkné umístění.
IMG-20190119-WA0000.jpg
V sobotu 19.1.2019 provedla jednotka kácení nebezpečných stromů.
50274323_1178800035612653_2329365351092977664_n.jpg
50616720_1178800055612651_7323595649784479744_n.jpg
IMG_20190112_084848.jpg
V sobotu 12.1.2019 se konala zimní halová soutěž v Hlubočkách.
Soutěžilo se ve štafetě, požárním útoku a doplňkové disciplíně dle speciálních pravidel v kategoriích mladší žáci a starší žáci.
Soutěže se účastnilo 16 družstev mladších žáků a 16 družstev starších žáků.
Starší žáci A obsadili pěkné 4. místo.
Starší žáci B se umístili na 10. místě.
Poděkování patří vedoucím, které děti na tyto soutěže připravují, a také dětem za moc pěkné výkony.
A protože víme jakou práci dá organizace takovéto soutěže, tak velké díky posíláme i kolegům do Hluboček.
IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one