Bližnímu ku pomoci, obci ku cti.
Letos budete mít možnost podpořit Český den proti rakovině i v naší obci. Místní hasiči Vám nabídnou kytičku i letáčky.
RADY OBYVATELSTVU
Jak volat na tísňovou linku

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:
Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR,
155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR.
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Kdy volat hasiče:
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět
záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.
Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Evropská tísňová linka 112

· Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
· V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
· Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
· Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
· Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
· Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
· V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
Oslava proběhne 22.5.2019 u hasičské zbrojnice.

Spolek dobrovolných hasičů v Lašťanech byl založen v roce 1894. Podnět k tomu dal na setkání lašťanských rodáků jednoho nedělního odpoledne začátkem března v hostinci Floriana Klobouka, lesník František Skoupí.Hned příští neděli byla svolána valná hromada a na ní zvolen přípravný výbor v čele s lašťanským učitelem Antonínem Krmelou. Za činné členy se přihlásilo 26 občanů, za přispívající pak 47 občanů. Největším problémem bylo obstarání finančních prostředků na nákup hasícího zařízení. Byla zorganizována veřejná dobrovolná sbírka, která do konce roku vynesla 705zl.88kr. Přispěl do ní dokonce i císař František Josef částkou 50zl. a kníže Jan z Lichtenštejna částkou 100zl. Prvním předsedou se stal František Skoupí, místopředsedou Jakub Černý, jednatelem Antonín Krmela, pokladníkem starosta obce Josef Nasvetter, velitelem František Henar, zástupcem velitele Alois Černošek a zbrojmistrem Karel Čtvrtlík.
IGNI PROBATUR AURUM, VIRTUS MISERIA.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one